วิสัยทัศน์

จัดการวัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล

  

พันธกิจ

1.  พัฒนาการวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

             2.  ร่วมมือส่งเสริมให้มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

           3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครื่องมือวัดผลที่เที่ยงตรง

    4.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดผลและประเมินผล

       5.  ให้บริการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ

 

กอศ.ผ่านหลักสูตรปวช.ใหม่

กอศ.ผ่านหลักสูตรปวช.ใหม่

            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 เนื่องจากหลักสูตรเดิมใช้มานานนับ 10 ปีแล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญของหลักสูตรใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ การเพิ่มประเภทวิชาจากเดิม 8 ประเภทเป็น 9 ประเภท โดยเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ พร้อมทั้งเพิ่มสาขาวิชาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ มีการระบุถึงความคิดหวังของผู้ที่จบการศึกษาที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
          "นอกจากนี้มีการปรับเกณฑ์การจบหลักสูตร ปวช. ใหม่ จากเดิมที่ต้องเรียนครบทุกรายวิชาและมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปจึงจะถือว่าจบการศึกษา แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไปผู้ที่จะจบหลักสูตร ปวช. ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หากใครไม่ผ่านจะถือว่าไม่จบหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียน" ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มา :http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32075&Key=hotnews

 

ข่าวศทอ.

 

 

อยากทำงานประจำ ทำงานด้วยเรียนด้วย ทำงานเสาร์-อาทิตย์ ทำงานหลังเลิกเรียน เข้าดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่นี่คะ

ที่มา:http://www.vec.go.th/portals/13/tabid/766/ArticleId/1040/1040.aspx

 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ปฏิทิน
เมษายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
เวลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อากาศวันนี้

สถิติผู้ใช้งาน
071309
วันนี้วันนี้5
วันก่อนวันก่อน2
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้23
เดือนนี้เดือนนี้107
ทุกวันทุกวัน71309
เว็บลิ้ง
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
การเข้าชม

บริการครู-บุคลากรและนักศึกษา

E-LEARNING

ข่าววันนี้

ข่าวการศึกษา

ข่าวบอกเล่า

php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com